Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności

Rozumiem

Dezynfekcja
Nowości
Wyprzedaż
Promocje

Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa warunki przyjmowania zamówień drogą elektroniczną, określa uprawnienia i obowiązki Stron Umowy zawartej na odległość w ramach sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej: www. narzedzia.interparts.pl przez Inter Parts Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Stawigudzie koło Olsztyna.

§ 1 Definicje

 

 1. Sprzedawca/ Administrator danych/ Usługodawca/ Właściciel Sklepu internetowego - wszystkie wskazane określenia odnoszą się do spółki Inter Parts Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 4, 11-034 Stawiguda, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000413681, NIP: 7393853268, REGON: 28137929500000;

 2. Klient/Usługobiorca – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym; przez Klienta rozumie się również Konsumenta, chyba, że wobec Konsumenta dana kwestia została odrębnie uregulowana; Klient musi być osobą pełnoletnią; każdy Klient jest również Usługobiorcą Usług świadczonych drogą elektroniczną;

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz. U. z 2016, poz. 380 ze zm.);

 4. Umowa –umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, w ramach Sklepu internetowego;

 5. Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.narzędzia.interparts.pl;

 6. Towar - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego, fabrycznie nowy, wolny od wad; Towar zawiera opis jego istotnych cech i właściwości; informacje o Towarach i ich cenach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży;

 7. Zamówienie - złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

 8. Potwierdzenie zamówienia - e-mail przesłany do Klienta po złożeniu przez Klienta Zamówienia, potwierdzający istotne elementy Zamówienia oraz zawierający informację o możliwości odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia;

 9. Koszyk - forma magazynowania w ramach Sklepu internetowego wybranych przez Klienta Towarów w celu późniejszego ich zakupu; Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczenie wartości całego Zamówienia;

 10. Konto Klienta– Konto Klienta w Sklepie internetowy, zawierające zapisane dane Klienta, oznaczone indywidualnym loginem i zabezpieczone hasłem;

 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający założenie Konta Klienta;

 12. Dokument sprzedaży - faktura VAT albo paragon, w zależności od wskazań Klienta;

 13. Usługi świadczone drogą elektroniczną – funkcjonalność systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiającego Sprzedawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań, jak udostępnienie możliwości jednorazowego złożenia zamówienia lub zarejestrowanie Konta Klienta, bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 

 1. Adres: Inter Parts Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 4, 11-034 Stawiguda;

 2. adres e-mail: biuro@interparts.pl

 3. numer telefonu: 089- 524 92 14, kom. 662 305 893

 4. numer fax : 089- 524 92 97

 5. numer rachunku bankowego: 16 1240 5598 1111 0000 5023 7153

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wskazanych powyżej adresów i numerów telefonu/faxu.

 7. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8-16, od poniedziałku do piątku.

 8. W przypadku dokonywania zwrotu Towaru w ramach procedury reklamacyjnej prosimy o dopisanie do adresu oznaczenia „Dział Reklamacji”.

 

 

§ 3 Wymagania techniczne

 

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Firefox, Google, Internet Explorer itp.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), - biuro@interparts.pl

 3. włączona obsługa plików cookies [patrz: polityka cookies § 11 ].

 

 

§ 4 Założenie Konta

 

 1. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 1. imienia i nazwiska/ firmy Klienta,

 2. adresu,

 3. adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres Klienta,

 4. NIP – w przypadku zamówień składanych przez przedsiębiorców,

 5. adresu e-mail,

 6. numeru telefonu.

 1. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne.

 2. Logowanie do Konta Klienta odbywa się za pomocą loginu i hasła ustawionych przy rejestracji.

 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyn i bezpłatnie usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w formie elektronicznej lub papierowej.

 4. Dane Klienta podane przy rejestracji Konta Klienta są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych– patrz polityka prywatności § 10.

 

§ 5 Złożenie zamówienia

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. Klient może złożyć zamówienie 24 h 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej: www.narzedzia.interparts.pl.

 2. Złożenie zamówienia może zostać dokonane po uprzedniej rejestracji Konta Klienta lub bez dokonywania rejestracji.

 3. W celu złożenia zamówienia Klient dodaje wybrane Towary do Koszyka, wskazując ich ilość, Towary mogą być dodawane i usuwane z Koszyka, a samo umieszczenie Towaru w Koszyku nie stanowi złożenia Zamówienia.

 4. Złożenie Zamówienie odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez umieszenie Towarów w Koszyku, wypełnienie formularza zamówienia i zatwierdzenie Zamówienia.

 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.

 6. Podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość wybrania Dokumentu sprzedaży – Faktury Vat lub paragonu.

 7. Zatwierdzenie Zamówienia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „ ZAMAWIAM I PŁACĘ” Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

 8. Do zawarcia Umowy dochodzi, gdy Klient potwierdzi dane dotyczące złożonego Zamówienia, zawarte w wiadomości e-mail. Potwierdzenie następuje w formie elektronicznej.

 9. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia Klient jest o tym niezwłocznie informowany za pomocą poczty elektronicznej. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji całego Zamówienia albo anulować całe Zamówienie, lub zrezygnować tylko z tego Towaru, który wydłuża czas realizacji Zamówienia. Podstawą do dalszej realizacji Zamówienia jest wiadomość e-mail od Klienta, zawierająca wyrażoną wprost akceptację wydłużonego czasu realizacji Zamówienia lub ograniczenie Zamówienia.

 10. Minimalna wartość Zamówienia wynosi 50 zł netto, do wartości minimalnej nie wlicza się kosztów przesyłki.

 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży organizowanej przez Sprzedawcę przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzeń od Klienta złożonego zamówienia, aż do wyczerpania zapasów.

 12. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

 1. w przypadku płatności za pobraniem – 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia,

 2. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 7 dni roboczych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

 

 

§ 6 Płatność

 

 1. W Sklepie internetowym wskazane są: cena Towaru netto oraz cena Towaru powiększona o podatek VAT (cena brutto). Ceny wyrażone są w złotych polskich.

 2. Klient ma możliwość zapłaty za zakupiony Towar w formie:

 1. przedpłaty na rachunek Sprzedawcy: 16 1240 5598 1111 0000 5023 7153

 2. zamówienia przesyłki za pobraniem, za którą Klient ma obowiązek zapłacić w momencie jej odbioru.

 1. W przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową, brak wpłaty w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia powoduje wygaśnięcie Zamówienia.

 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy; wiążąca dla Stron jest cena obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia.

 3. Aktualne ceny oraz koszt wybranego sposobu dostawy są widoczne podczas składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Towarów, wprowadzania nowych Towarów i przeprowadzania ograniczonych czasowo akcji promocyjnych.

 

§ 7 Dostawa

 

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta. Dostawa jest dokonywana na terenie Polski.

 2. Zamówiony Towar zostaje dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej Opek lub UPS, na adres wskazany przez klienta . Jest możliwy odbiór osobisty w sklepie Firmowym Inter Parts w Stawigudzie, ul. Jarzębinowa 4. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.

 3. Zaleca się aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru i w razie potrzeby, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę zażądać spisania odpowiedniego protokółu; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych podczas transportu Klient powinien domagać się od kuriera spisania protokółu szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym: biuro@interparts.pl,

 4. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do zbadania stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w razie potrzeby zażądania spisania odpowiedniego protokółu przez przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych podczas transportu Klient powinien zażądać spisania protokółu szkody przez kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mailowy: biuro@interparts.pl

 5. Po skompletowaniu Zamówienia Towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas dostawy wynosi 7 dni roboczych.

 6. Na przewidywany termin otrzymania przesyłki przez Klienta składa się czas realizacji zamówienia (§ 5 ust. 13) i czas dostawy (§ 7 ust. 6). W szczególnych wypadkach czas otrzymania przesyłki może ulec wydłużeniu.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wywołane okolicznościami leżącymi po stronie Dostawcy, a także uszkodzenia Towaru powstałe w transporcie.

 

 

 

§ 8 Uprawnienia z tytułu rękojmi – reklamacja

 

 1. W przypadku wystąpienia wad Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie cywilnym.

 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną, na dane Sprzedawcy określone w § 3 Regulaminu, z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Elektronicznie na adres w przypadku :

 

 1. Zwrotów – zwroty@interparts.pl

 2. Braków w dostawie – rozbieżnościdostaw@interparts.pl

 3. Reklamacji – reklamacje@interparts.pl

 

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć zwięzły opis występującej wady, wraz ze wskazaniem terminu jej wystąpienia, dane Klienta zgłaszającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru. Wraz z Towarem należy dostarczyć dowód zakupu Towaru u Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji niezwłocznie (przewidywany czas 5 dni roboczych), a jeśli Klient jest Konsumentem – nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Klient jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego 14 dni uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

 3. W przypadku Klienta, który nie jest Konsumentem, w razie uznania reklamacji Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli wymiana na nowy nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę zakupionego Towaru lub zaoferuje do wyboru inne Towary, spośród dostępnych w Sklepie internetowym.

 4. Towar przesyłany w ramach procedury reklamacyjnej powinien być należycie zabezpieczony i przesłany na adres Sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu, z dopiskiem: „Dział Reklamacji”.

 5. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, Klient ma prawo do odwołania się do Sądu, ma również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów poprzez:

 1. Platformę ODR znajdującą się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,

 2. zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,

 3. mediację,

 4. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 

 1. Konsument, ma prawo w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 10.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może złożyć w dowolnej formie pisemnej na adres biuro@interparts.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Korzystanie z formularza odstąpienia nie jest obowiązkowe.

 3. Sprzedawca ma obowiązek przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie nastąpi w formie e-mailowej, na adres podany przez Konsumenta.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar wraz z dowodem zakupu Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do obioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 12. W razie sporu ze Sprzedawcą Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez zwrócenie się do:

 1. Platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

 2. Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,

 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

§ 10 Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, dane Administratora zawarte są w § 3 Regulaminu.

 2. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych powierzanych przez Klientów w ramach dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, Administrator danych wprowadził wewnętrzne procedury zmierzające do zapewnienia właściwego przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 4. Złożenie zamówienia i akceptacja niniejszego Regulaminu po zapoznaniu się z jego treścią, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Administratora, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, w tym również do przekazania danych osobowych Klienta Dostawcy.

 5. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 6. Administrator przetwarza dane Klienta uzyskane:

 1. bezpośrednio od Klienta w toku składania Zamówienia,

 2. poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz: polityka plików cookies – § 8 Regulaminu].

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym ich poprawienia, zmiany lub żądania usunięcia swoich danych ze zbioru. Usunięciu nie podlegają dane znajdujące się na dokumencie księgowym, przechowywanym na potrzeby fiskalne. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z osobą upoważnioną przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych : wojciech.bartos@interparts.pl . ; roman.kiebalo@interparts.pl

 2. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klientów przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem niepowołanych osób, lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 3. Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby, którym Administrator danych nadał stosowne upoważnienie.

 4. Klient podaje dane niezbędne do wykonania umowy dobrowolnie.

 5. Administrator danych przetwarza dane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów,

 2. dostawy Towarów,

 3. obsługi procesu reklamacyjnego.

 1. Dane uzyskane przez Administratora nie zostaną sprzedane ani przekazane podmiotom zewnętrznym, chyba, że obowiązek ich przekazania będzie wynikał z przepisów prawa.

 

 

§ 11 Polityka cookies

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta.

 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Klienta na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Klienta oraz utrwalające jego preferencje, na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta. Klient może dokonać zmiany przeglądarki w tym zakresie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej.

 4. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta. W szczególności nie jest możliwe za ich pośrednictwem zainstalowanie na rządzeniu Klienta wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 5. Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. stałe,

 1. Sklep internetowy zbiera pliki cookies w następujących celach:

 1. zapamiętywanie produktów w celu złożenia zamówienia,

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adres URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,

 2. czas wysłania odpowiedzi,

 3. nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

 4. informacje o adresie IP.

 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Sklep internetowy.

 2. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu internetowego.

 

§ 12 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca świadczy Klientowi usługi drogą elektroniczną w postaci umożliwienia złożenia zamówienia Towarów w Sklepie internetowym.

 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zawarta jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaniechania złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu Klientowi utworzenia konta Klienta zawarta jest na czas nieoznaczony i trwa do momentu złożenia przez Klienta oświadczenia w formie pisemnej (papierowej lub e-mailowej) oświadczenia o usunięciu Konta Klienta.

 5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych Sklepu internetowego w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 6. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na adres wskazany w § 8, pkt 2 Regulaminu.

 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 8. Sprzedawca udzieli informacji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny w formie pisemnej papierowej, w zależności od sposobu dokonania zgłoszenia reklamacji.

 

§ 13 postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustaw: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i innych.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Przed dokonaniem zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści informację o planowanej zmianie na stronie Sklepu internetowego, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany.

 3. Zamówienia złożone w dniu obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

 4. Konsument ma możliwość dobrowolnego składania wniosków o pozasądowe rozstrzyganie sporów ze Sprzedawcą za pomocą interaktywnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR jest w języku polskim, a dostęp do niej jest bezpłatny.

 5. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem będą rozpoznawane przez Sąd właściwy, ustalony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 6. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

panel-contact
Roman Kiebało Wyposażenie warsztatów

89 524 92 14 662 305 893 

Wojciech Bartoś Wyposażenie warsztatów

89 524 92 14 662 305 893 

panel-map
Punkty sprzedaży